Partnership Manufacturing

Vi jobber aktivt med begrepet «Partnership Manufacturing», slik at vi hele tiden kan være en attraktiv samarbeidspartner for kunder, medarbeidere og leverandører. Det betyr at vi har fokus på å være sparringspartner for deg når det gjelder prosess og produktdesign. Sammen kan vi optimalisere hele verdikjeden og forbedre produktet og resultatet ditt. Du får nytte av vår erfaring, våre stålkunnskaper og kompetanser utover selve produksjonen, ettersom vi er partneren din i hele verdikjeden. Vi kan ivareta både prototype, planlegging, materialinnkjøp, produksjon, montering, videreutvikling, kvalitetssikring, emballering og logistikk – en prosess som kan komme både pris og kvalitet, kundene og til sist virksomheten din til gode. Dessuten håndterer vi alle fasetter av oppgaven med utpreget sans for detaljene – helt fra kantbøying over sveising til levering.

Vi imøtekommer gjerne deres individuelle behov når det gjelder design. Vi kan for eksempel montere samt overflatebehandle komponentene i samarbeid med noen av Danmarks beste overflatebehandlere. I tillegg tilbyr vi lagerføring og levering direkte til kunden deres, eller som deler til det ferdige produktet.

Som prosjektledere sørger vi for at alle prosessene blir utført optimalt, og at produktet blir levert i tide. Som kunde har dere bare én kontakt som vil følge prosjektet gjennom hele prosessen.

Vi har levert totalløsninger til mange ulike produkter, helt fra møbler til industriprodukter.

En ordentlig kultur

Vi mener at det kan sies ganske enkelt – «ordentlighet» er en av de viktigste verdiene vi har med oss. Hosta Industries jobber i alle fasetter av oppgaveløsningen, og i prosessen med deg som kunde, ut fra ordentlighet. Vi ønsker å være din produksjonspartner og utvikle og optimalisere produktet ditt i samarbeid med deg.

Utgangspunktet vårt er en sunn og sterk kultur, og hos oss vet alle medarbeidere hva ordentlighet betyr i din verden – nemlig at du kan stole på at vi holder det vi lover, og alltid gir deg en service, kvalitet og levering som tilsvarer de forventningene du har. Oppgaven din blir fulgt like til målstreken av faste kontaktpersoner som kjenner behovene til virksomheten din – det mener vi er ordentlig service.

Hosta Industries skal være et kompetansesenter innenfor stål, hvor vi optimaliserer verdikjeden for kundene våre og forbedrer produktet og resultatet deres.

Your Manufacturing Partner in Steel
Vi jobber målrettet med konseptet Partnership Manufacturing. Dette sikrer at vi er kundenes foretrukne leverandør av kompleks stålbearbeiding med supplerende prosesser og tjenester. Vi ønsker å være en profesjonell og attraktiv partner gjennom hele prosessen: fra idé og design til ferdig, levert produkt, og skape verdi gjennom våre kompetanser, teknologi og kapasitet.

En ordentlig kultur
Hos oss vet alle medarbeidere hva ordentlighet betyr – nemlig at både kunder og medarbeidere kan stole på at vi holder det vi lover, og alltid leverer en service, kvalitet og levering som tilsvarer kundenes forventninger. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass med en sunn kultur der det er plass til alle.

Kunnskap er noe vi deler
Vi er en virksomhet som vet at sammen står vi sterkere. Vi deler kunnskapen vårt internt i teamene, i virksomheten i det daglige arbeidet og vi inngår i samarbeid som optimaliserer kundenes prosesser. Det er viktig for oss at vi bruker kunnskapen til å utvikle oss selv og kundene.

Kvalitet og utvikling
Hos Hosta Industries har vi en sterk drivkraft. Vår drivkraft er å hige etter å levere den beste kvaliteten samt å ligge i forkant i vår bransje til fordel for kundene våre. Vi setter oss ambisiøse mål og er villige til å gjøre en ekstra innsats for at vi hele tiden skal utvikle oss.

Hosta Industries ble etablert i 1973 av Orla Mosevang, og har siden vært førende leverandør til metallindustrien i Danmark og i utlandet. Vi mener at vår stabile og positive utvikling stammer fra kundenes tillit og vår ustoppelige innsats for å skape verdi hos kundene våre.

Fra en beskjeden start i lokaler på 130 m2 har Hosta Industries i dag over 15 000 m2 med produksjonslokaler i industriområdet i Hjallerup i Nord-Jylland.

Virksomheten eies og drives i dag av Christian Mosevang.

Hosta Industries har fra begynnelsen hatt en stabil og positiv utvikling, og fremstår i dag som en moderne og velkonsolidert virksomhet.

Hosta Industries A/S vil bli stengt for sommerferien i uke 29, 30 og 31.

Fra starten i 1973 har Hosta Industries etterstrebet å levere det best mulige produktet til kunden. Som et redskap til metodestyring i forhold til å oppnå den beste kvaliteten, innførte vi i 1993 kvalitetsstyringssystemet ISO 9001, som i dag etterleves i hele huset. Dette gjennomsyrer hele virksomheten, der alle medarbeiderne alltid vil yte sitt beste for å levere den gode kvaliteten som kjennetegner Hosta Industries.

Miljø og arbeidsmiljø er også viktige fokusområder, og sertifiseringene våre bidrar til å sikre konstant oppmerksomhet på miljø og arbeidsmiljø, samt overholdelse av gjeldende lovgivning. Hosta Industries er sertifisert etter følgende standarder:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • OHSAS 18001:2008
Les mer om våre sertifiseringer

Det er en grunnleggende del av Hosta Industries å vise ansvar overfor lokalsamfunnet, miljøet og menneskene. Dette gjør vi ved å jobbe med sosiale, miljømessige og medarbeiderrelaterte områder – hvor vi kan koble forretningen med sosialt ansvar.

Les mer om samfunnsansvar

Bli kontaktet

Vi kontakter deg når du har tid.

Skriv opplysningene dine her.

Du kan også kontakte oss på telefon +45 98 28 16 77