Våre kompetanser, din styrke

Hos Hosta Industries forstår vi at kundene våre har spesifikke behov – derfor vil du alltid få nytte av kompetansen vår når vi samarbeider om produktet ditt. Spesielt innenfor produktutvikling kan det være nyttig å ha en sparringspartner med erfaring og teknisk kunnskap.

Produktutvikling kan være en utfordring fordi konstruktøren helst bør ha alle prosessene i tankene når de første strekene tegnes. For å oppnå en konstruksjon som kommer egenskapene, prosessikkerheten og konkurranseevnen til produktet til gode, kreves det enorm kunnskap om produktet, produksjonsprosessene og prosessflyten. Det kan være små detaljer som avgjør om en konstruksjon er prosessikker og konkurransedyktig eller ikke. Det krever mye arbeid å holde seg à jour med de nyeste produksjonsprosessene – noe vi hos Hosta Industries naturligvis gjør med glede for å være den foretrukne leverandøren for kundene våre.

Sparring og rådgivning

Hosta Industries har mer enn 40 års erfaring med fremstilling. Den erfaringen stiller vi til rådighet når vi tilbyr teknisk sparring og rådgivning til kunder som har et produkt som skal optimeres til produksjon. Vi kjenner de mange aspektene det må tas hensyn til innenfor design for produksjon, og vår erfaring er at våre kompetanser kan bli fordelaktige i utviklingen av produktet ditt i denne prosessen.

Kontakt oss og hør hvordan vi kan bidra til å gjøre produktet konkurransedyktig i forhold til dine behov.

Du er også velkommen til å lese enda mer om vår tekniske sparring og rådgivning.

Vår kompetanse, kundens besparelse

 

Ved hjelp av prosessoptimaliseringen ble sveisetiden på kundens konstruksjon, som brukes i landbruket, redusert med 46 % sammenlignet med tidligere.

 

Les mer om saken

TIG-sveising

Bli kontaktet

Vi kontakter deg når du har tid.

Skriv opplysningene dine her.

Du kan også kontakte oss på telefon +45 98 28 16 77