Fleksibilitet og rask levering

Kunden har en effektiv produksjon hvor de normalt selv laserskjærer emner til produktene sine. De hadde imidlertid en periode med driftsstans på platelaseren, og de hadde derfor akutt behov for ekstra kapasitet.

Vi sto her til rådighet med ekstra kapasitet for kunden i vår produksjon, hvor vi kunne tilby den nødvendige kapasiteten innenfor platelaserskjæring.

 

 

I samarbeid med kunden fastsatte vi en timefaktor ut ifra kundens produksjonstider. Avtalen var at kunden skulle levere materialer, som skulle benyttes i produksjonen ved Hosta Industries. Dette bidro til å sikre at vi kunne foreta en rask levering med kort tidshorisont fra forespørsel til levering. Kunden opplevde i denne perioden ingen kapasitetshull i produksjonen på grunn av at platelaseren deres var ute av drift.

Plate laser

Platelaserskjæring

Vi kan med vår omfattende ekspertise, kunnskap og erfaring tilby laserskjæring av plater i høy kvalitet og sikre at du som kunde får det beste resultatet.

Med laserskjæring er det mulig å fremstille kvalitetsemner med 0,1 mm nøyaktighet – med skarpe hjørner og et minimum av varmepåvirkning.

Presisjonslaserskjæring er en svært fleksibel teknikk som kan brukes til mange ulike emner og materialtyper.
Vi kan ved laserskjæring foreta skjæring i plater opp til 25 mm – i svart stål, aluminium og rustfritt stål – med svært små toleranser og et ekstra fint skjæresnitt.

Våre laserskjæremaskiner er blant bransjens absolutt beste, og er utstyrt med helautomatiske load/onload-systemer. Vi kan også foreta fiberlaserskjæring av emnene dine. Det har den fordelen at det er en nøyaktig, hurtig og effektiv skjæring av plater.

Skal prosjektet ditt gjennomføres i plater, kan laserskjæring være ideelt.

Les mer om laserskjæring av plater.

Vil du høre mer om hvordan
vi kan jobbe med produktet ditt?

+45 20 11 17 99
cm@hosta.dk

Christian Mosevang
Direktør

Eller send en e-post
Christian Mosevang, Direktør - Hosta Industries A/S