Innsikt i teknologi og bruk av kapasitet

Kunden stod overfor utskifting av en platelaser i maskinparken og opplevde samtidig økt salg av produktene. Kunden ønsket i denne sammenheng å se produksjonsmengden på maskinen som de hadde tenkt å kjøpe – samtidig som de hadde et kapasitetsbehov.

Hosta Industries var i stand til å hjelpe kunden med begge deler.

Hosta Industries leverte skjæreprøver i kundens materiale, og det ble avtalt pris og ukentlig produksjonsmengde. Vi leverte de laserskårne platene som om de hadde kommet direkte fra kundens egen laserskjærer, og dermed ble det ingen forstyrrelser i kundens videre produksjon.

Kunden fikk løst problemene med manglende kapasitet i produksjonen, samtidig som de fikk innsikt i kvaliteten og produksjonen på maskinen som de selv hadde tenkt å kjøpe.

Metallbearbeiding

Kapasitet til alle typer behov

Hosta Industries kan stå for ekstra kapasitet innenfor flere ulike områder. Uansett om du har behov for kapasitet i gjennomføringen av produksjonen, eller om det dreier seg om lagerplass, har vi mulighet for å hjelpe. Vi kan med vår fleksibilitet tilrettelegge produksjonen vår slik at dere kan få mest mulig ut av de interne prosessene deres.

Som samarbeidspartner er vi opptatt av å få tilrettelagt et samarbeid som kommer begge parter til gode.
Derfor kan dere være sikre på at de produktene dere skal bruke er tilgjengelige i den omsetning som det er behov for, ettersom vi hele tiden har mulighet for å justere kapasiteten etter deres behov.

Dere kan lese mye mer om hvilke muligheter vi har innenfor kapasitet.

Vil du høre mer om hvordan
vi kan jobbe med produktet ditt?

+45 20 11 17 99
cm@hosta.dk

Christian Mosevang
Direktør

Eller send en e-post
Christian Mosevang, Direktør - Hosta Industries A/S