One piece flow sikrer rask levering

Kunden, som produserer profesjonelt rengjøringsutstyr, trengte en leverandør som kunne håndtere hele verdikjeden for et produkt og levere det ferdigmontert og klart for videre salg. Det var også et behov for kort leveringstid, som stilte krav til lager av halvfabrikata og ferdigvarer.

 

 

 

Hosta Industries begynte med å gå gjennom kundens konstruksjon med sikte på produksjonsoptimalisering.

Rørlaserskjæring erstattet enkelte deler i plate, noe som bidro til å gi produktet mer styrke samt en lavere kostpris.
Dessuten kunne vi minimere gjennomløpstiden ved å sveise emnene i sett på robot med utgangspunkt i one piece flow. Dermed er det ingen flaskehals i sveiseprosessen. Varmgalvaniserte emner legges på lager som halvfabrikata, noe som betyr at kunden raskt kan få ferdigmonterte deler, men kan også forsynes med reservedeler.

Kunden oppnår kort leveringstid med minimal lagerbinding samt et produkt med lavere pris og høyere kvalitet.

Rørlaserskjæring

Vi optimaliserer gjerne hele

verdikjeden din

Hos Hosta Industries tilbyr vi ytelser som bidrar til å optimalisere hele forsyningskjeden din.
Blant annet kan vi tilby teknisk sparring og rådgivning innenfor design for produksjon. Det betyr at vi tilbyr vår assistanse vedrørende forbedringer og optimalisering av produktet og produksjonsprosessen, slik at det blir så konkurransedyktig som mulig.

Vi har også mulighet for å ivareta sikring av overflatebehandling, montering, pakking, lagerføring og just in time-leveranser i forbindelse med forsyningskjedetjenester til deg som kunde. Alt for å redusere tidsforbruket.

Les mye mer om hvordan vi kan hjelpe deg via våre supply chain services.

Vil du høre mer om hvordan
vi kan jobbe med produktet ditt?

+45 20 11 17 99
cm@hosta.dk

Christian Mosevang
Direktør

Eller send en e-post
Christian Mosevang, Direktør - Hosta Industries A/S