Second source på revolverstansing

Kunden, som produserer prosess-, håndterings- og oppbevaringsutstyr, hadde en periode med svært høy belastning i produksjonen – og hadde derfor behov for ekstra kapasitet på revolverstansing med svært kort varsel.

Vi sto her til rådighet for kunden, slik at de kunne få den ekstra kapasiteten de trengte.
Sammen med kunden lagde vi en avtale om prising på bakgrunn av deres ønsker og behov, slik at den var forhandlet på plass og både vi og kunden hadde klare rammer. Kunden vet nå at det alltid er en backup i forhold til deres egen produksjon, og de kjenner de nøyaktige betingelsene i denne avtalen.

Second source på revolverstansing

Revolverstansing

Revolverstansing er en utrolig effektiv bearbeidingsprosess, som gir deg mange fordeler innenfor utskjæring i aluminium og stålplater.

Under revolverstansing blir emnets utforming ikke låst fast i maskinen. Det betyr at det er fri mulighet til å endre på størrelser, mål og andre eventuelle ønsker i forbindelse med emnene, uten at det har stor økonomisk betydning som ved tradisjonell stansing med stanseverktøy. Dette skyldes at revolverstanseren er i stand til å utnytte materialet på en måte som man ikke finner på eldre maskiner.

Fordelene innenfor revolverstansing er blant annet:

  • Høy bearbeidingshastighet ved emner med mange detaljer
  • En god kvalitet
  • Automatisk sortering
  • Kostnadsreduserende ved høye volumer

Hos Hosta Industries er vi i stand til å håndtere arbeidsområder på opptil 3 070 mm x 1 660 mm med en tykkelse på 1–4 mm.
Vår revolverstanser av typen TruPunch 5000 fra Trumpf, som på grunn av oppbyggingen kalles en ”monostanser”.

Les mer om revolverstansing.

Vil du høre mer om hvordan
vi kan jobbe med produktet ditt?

+45 20 11 17 99
cm@hosta.dk

Christian Mosevang
Direktør

Eller send en e-post
Christian Mosevang, Direktør - Hosta Industries A/S