Sesongutjevning på rørlaserskjæring

Kunden har allerede to rørlasere, men siden de hadde solgt mer enn forventet i høysesongen, fikk de behov for ekstra kapasitet. Kravet var rask respons og kapasitet innenfor større profiler.

For å møte kundens behov, økte Hosta Industries kapasiteten og kunne dermed skape den nødvendige plassen i forhold til kundens kapasitetsplan. Vi mottok kundens skjæretider, beregnet på bakgrunn av dette en fast pris og leverte emner på samme måte som de ville ha levere dem internt.

Resultatet av samarbeidet medførte minimalt tidsforbruk for kundens innkjøper, og produksjonsplanleggeren deres sendte bare behovene til Hosta Industries i stedet for til egen produksjon. Kundens egen produksjon kunne ikke se og merke forskjell på om emnene kom fra Hosta Industries eller fra egen produksjon.

Kapasitet på roerlaserskjaering

Rørlaserskjæring

Rørlaserskjæring kan automatisere bearbeidingen av blant annet boring, saging, dreiing og fresing nøyaktig og raskt med store besparelser og økt produksjon.

Bearbeidinger som normalt krever flere oppstillinger, kan altså her gjøres i én enkelt prosess.

Teknikken innenfor rørlaserskjæring åpner også muligheter for at konstruktører kan tenke på nye måter, skaper intelligente konstruksjoner og løse problemstillinger som kan overraske selv de mest erfarne innenfor laserskjæring.
Her er det mulig å oppnå en optimalisering av monteringen ved bruk av tillegg som f.eks. tapp og tapphull, samtidig som man kan forebygge eksempelvis monteringsfeil.

Vi har to effektive rørlasere av typen Trumpf TruLaser Tube 7000, som kan skjære i både runde, kvadratiske, rektangulære og ovale rør. I tillegg har vi mulighet for å skjære helt opp til en godstykkelse på 10 mm.

Du kan lese mye mer om laserskjæring av rør her.

Vil du høre mer om hvordan
vi kan jobbe med produktet ditt?

+45 20 11 17 99
cm@hosta.dk

Christian Mosevang
Direktør

Eller send en e-post
Christian Mosevang, Direktør - Hosta Industries A/S