Vår kompetanse, kundens besparelse

Kunden ønsket å optimalise sveisetiden for sin konstruksjon, som blir brukt i landbruket. De spurte derfor Hosta Industries om hva vi kunne anbefale for å optimalisere produksjonen av emnet.

 

 

 

 

Hosta Industries gjennomgikk konstruksjonen med kundens tekniker for å avklare hvilke egenskaper og kravspesifikasjoner konstruksjonen hadde. På bakgrunn av erfaringen og kunnskapen vi har om fremstillingsteknologier kom vi med forslag til hvordan man ved økt bruk av rørlaserskjæring og platelaserskjæring kunne bruke tapp/hull-sammenføyninger. Dessuten kunne CNC-bearbeidingen av bøssinger endres, slik at de enklere kunne fikseres, og det kunne lages utskjæringer til gjengebøssinger.

Med disse optimaliseringsløsningene oppnådde kunden en opphefting i sveisingen uten bruk av måleredskaper. Det skal bare foretas enkelte kontrollmål, og sveisetiden ble redusert med 46 % i forhold til tidligere.

TIG-sveising

En komplett underleverandør

Hos Hosta Industries ivaretar vi hele prosessen for produktet ditt – slik at du bare trenger én underleverandør. Vi gir deg mer enn bare produksjon av emnet. Du får en sparringspartner som vet hvilke valg som skal treffes for å få det beste resultatet på bakgrunn av dine behov.

Med vår sparring og teknologiske kompetanser kan vi bidra til å optimalisere produktet eller verdikjeden din både når det gjelder kvalitet, pris og logistikk.

Vi vet at kundene våre har ulike krav og behov, og derfor har vi gjennom årene tilegnet oss kompetanse innenfor prototyper, planlegging, innkjøp av materialer, produksjon, montering, emballering og logistikk. Våre kompetanser sikrer deg som kunde et produkt som er optimalisert best mulig på pris og kvalitet.

Du kan med fordel lese mer om våre kompetanser.

Vil du høre mer om hvordan
vi kan jobbe med produktet ditt?

+45 20 11 17 99
cm@hosta.dk

Christian Mosevang
Direktør

Eller send en e-post
Christian Mosevang, Direktør - Hosta Industries A/S