CNC-maskinen vår er helt slitt opp

CNC-maskinen vår er helt slitt opp

Da Hosta Industries for ti år siden investerte i det første CNC-bearbeidingssenteret var det med utgangspunkt i at et slikt ville være kjekt å ha. Og det må man si at det har vært. For ti år siden ville jeg ha sverget på at vi aldri ville komme til å slite opp den typen maskin, men tiden gikk. Det kom flere bearbeidingsmaskiner, og nå har vi slitt opp den første. Derfor følger vi prinsippet om rett til tidlig pensjon, og for første gang i virksomhetens historie tar vi nå avskjed med en CNC-maskin. Heldigvis har maskinen vært skånsom for personalet, da den har vært betjent av en robot fra første dag. Vi har derfor investert i et nytt CNC-bearbeidingssenter, som vi har en klar målsetning med – også denne maskinen skal slites opp.

 

TEAMS-møter: Vi stanser aldri – vi stanser 24/7

Hvis det er noe koronakrisen har lært oss, så er det at en rekke fysiske møter kan konverteres til digitale møter. Hos Hosta Industries er vi blitt hjemmevante i Microsofts Teams, hvor vi fortsatt kan holde den gode kontakten med kunder, samarbeidspartnere og leverandører – og samtidig holde den nødvendige avstanden. Har du for eksempel behov for ekstra kapasitet på din monostanser, så kan vi tilby et digitalt møte hvor vi gjennomgår dine produkter. Er du interessert i å vite mer, så kontakt gjerne Anders Bo på +45 9828 1677 eller Lars Martin på +45 8177 6222

 

Kun 3 dagers levering på laserskårne plater og rør

I løpet av den siste tiden har vi hos Hosta Industries utvidet vår plate- og røravdeling, noe som har hatt en stor effekt og gitt enda kortere gjennomløpstid. Etter en god periode med full drift på våre sju lasere og med gode erfaringer med vårt høylager, så er de flaskehalsene vi tidligere opplevede i produksjonen minimert. Vi kan derfor nå tilby laserskjæring med leveringstider på helt ned til 3 arbeidsdager avhengig av materialtype og ordrestørrelse.

 

Konsolidering og endrede eierforhold

Hos Hosta Industries har koronakrisen vært en god anledning til å foreta en konsolidering av virksomheten. Direksjonen og bestyrelsen har tatt et skritt nærmere driften, og Søren Mosevang er trådt ut av eierkretsen. Det har vært en stor beslutning for de to brødrene Christian og Søren, som har vært sammen om å drive virksomheten i mange år, men alle har vært enige om at det var den riktige beslutningen for virksomheten og for virksomhetens fortsatte utvikling og vekst. Både kunder, medarbeidere og leverandører har tatt imot disse endringene på en positiv måte, og i dag står Hosta Industries styrket som en av Danmarks ledende leverandører til metallindustrien i både Danmark og i landene rundt.

Når vi skal være enda bedre rustet …

Hos Hosta Industries jobber vi aktivt med begrepet ”Partnership Manufacturing”, som betyr at vi har fokus på å være sparringspartner i din prosess og ditt produktdesign. Vi står derfor til rådighet for en prat om et mulig samarbeid – både med nye og eksisterende kunder, og med leverandører. Sammen kan vi optimere hele verdikjeden og høyne produktet og resultatet. Vi er alltid klare på å ruste oss opp og få kunnskap på nye områder.

Kontakt oss på +45 9828 1677 for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre for deg.

Ha en fortsatt god dag!