Fokus på vekst og optimering – hos oss og våre kunder

11-01-2017

Først og fremst vil vi hos Hosta Industries ønske deg et godt og lykkebringende nyttår – vi håper du har hatt en fin juleferie! Vi vil benytte anledningen til å runde av 2016 og fortelle litt om hva det nye året bringer.

For Hosta Industries bød 2016 på ytterligere vekst og spennende investeringer, noe som ruster oss til fremtiden. Vi er klare til å møte kundenes krav, som er kjennetegnet ved en stigende kompleksitet i oppgavene og etterspørsel etter assistanse til flere faser av verdikjeden.
Disrupsjon snus til optimering og utvikling

«Disrupsjon» har i 2016 vært et Buzz Word i industrien. Det kan oversettes med «hastig innovasjon fra uventet kant» og oppfattes av mange som en fare, som medfører tapte markedsandeler. Men disrupsjon medfører også nye muligheter hvis man kan orientere seg i forhold til den teknologiske utviklingen og den nye virkeligheten.

Det kan være vanskelig å forholde seg til en helt ny virkelighet over natten, men man trenger ikke å snu hele virksomheten på hodet. Man kan starte i det små ved å se på de metodene man bruker til fremstilling i dag. Er det andre prosesser som kan gjøre et eksisterende produkt bedre, hurtigere, billigere? Eller kan produktet oppfylle kundenes behov bedre og stille virksomheten sterkere i morgen? Er det behov for nye materialer, nye kvaliteter, nye fremstillingsmetoder eller noe helt annet? Vi har solid erfaring i å hjelpe våre kunder til å utvikle og/eller optimere deres produkter.


Investering i fremtiden

Utvikling av nye prosesser og optimering av produkter – for både oss selv og våre kunder – skal dessuten sikres ved ytterligere teknologisk utvikling av vår maskinpark. Mantraen «work smarter, not harder» skal prege vår måte å arbeide på – i forhold til både prosesser og teknologi.

Vi opplevde den nyeste utviklingen innenfor platebearbeiding, da vi besøkte EuroBLECH-messen i Hannover i oktober, og vi har nå investert i en ny fiberlaser, Bystronic Bystar 10 kW, som i skrivende stund installeres i plateavdelingen vår. Den nye fiberlaseren gir mulighet for å skjære plater bedre, hurtigere og billigere. Med de stigende stålprisene er det viktig å fokusere på optimering slik at vi utnytter materialet best mulig og effektiviserer i forhold til bearbeidingen.

Som totalleverandør merker vi en stigende etterspørsel etter assistanse til flere faser av kundenes verdikjede – blant annet montasje og lager. Derfor har vi investert i en nærliggende lager- og produksjonshall som gir oss knapt 2 300 m2 mer, og fra mars i år råder vi dermed over et produksjonsareal på i alt 15 300 m2.


Kompetanseutvikling er altavgjørende

Dansk Industri har tidligere skrevet at de rette kompetansene hos medarbeiderne er avgjørende for om danske virksomheter kan håndtere og utnytte de nye teknologiene. Vi ville ikke være der hvor vi er i dag uten en kompetent medarbeiderstab, og vi vet hvor viktig det er å sikre konstant utvikling av våre kompetanser. Vi har derfor det siste kvartalet brukt en del ressurser på kompetanseutvikling, og vi vil også fremover ha fullt fokus på dette området. Det er helt nødvendig for oss å følge med på den fronten – ikke bare i forhold til våre kunders krav til kvalitet og bearbeiding, men også for å kunne motivere og fastholde medarbeiderne. Medarbeidernes faglige utvikling er et sentralt parameter for arbeidsglede.

Sikring av kompetanser er også på dagsordenen når vi i slutten av januar deltar på Industrisamarbeidets stand i «DM i Skills». Formålet er å sikre at enda flere motiverte ungdommer velger en yrkesutdannelse – for vårt vedkommende gjerne innenfor industrien.

Vi ser frem til 2017, et år som byr på mange spennende utfordringer. Våre mål er å være din kompetente partner i hele verdikjeden, fra idé, utvikling og optimering via produksjon til montasje og lagerføring.