Hosta girer opp med tosifret millioninvestering, fokus på partnerskap og Toyota-kvalitet

20/06-2017

Sommerferien er rett rundt hjørnet, og som så mange andre, benytter vi anledningen til å gjøre status på våren. Vi har brukt de siste månedene på å ruste organisasjonen til ytterligere vekst for å bedre kunne imøtekomme kundenes krav.

Hva er viktig for kunden?

Mange virksomheter opplever, uansett bransje, at kundene i stigende grad har fokus på høyere kvalitet, fleksibilitet og effektivitet.

Som underleverandør må vi konstant sikre kvaliteten av mange nye og forskjellige produkter for våre kunder – og samtidig kunne tilby kortere leveringstider. Det krever at vi er fleksible, klare til å omstille oss og at vi viser en god porsjon forståelse for kundens behov. Vi ønsker nemlig å tilby en kundetilpasset løsning hvor vi kan tilby sparring og ekspertise gjennom hele prosessen innen metallbearbeiding.

Derfor beskriver vår strategi også blant annet kvalitet, leveringstid og kompetanseutvikling som noen av de viktigste fokusområdene for oss i årene fremover. Det er vår målrettede innsats på de områdene som skal bidra til at vi kan imøtekomme kundenes krav.

Halvering av reklamasjoner gjennom partnerskap med Toyota
I samarbeid med Toyota har vi implementert deres leverandørprogram innen kvalitet. De er vår sparringspartner i prosessen med forbedringsinitiativ, og de hjelper oss til bli enda bedre til å samle opp og bruke data/kunnskap fra medarbeiderne i de forskjellige avdelingene.

Suksesskriteriet for dette arbeidet er en årlig halvering av interne avvik og eksterne reklamasjoner. Vi har bygd opp et datainnsamlingssystem basert på informasjon fra avdelingene og medarbeiderne med fokus på de avvikene som er funnet internt på fabrikken mellom avdelingene, og som ikke er sendt videre til kunden.  Avvikene jobber vi med etterfølgende slik at de blir løst før de rekker å utvikle seg til reklamasjoner.

Hele vårt kvalitetssystem og arbeidet med avvikene gjennomgår en prosess, som skal skape merverdi, både for kunden og for Hosta. I løpet av 2016 nådde vi målet med en halvering av reklamasjoner på et år. Sluttmålet er null reklamasjoner, vi er nemlig ikke redde for å legge listen for høyt!

Millioninvesteringer skaper basis for ytterligere partnerskap og samarbeid
Det siste året har vi investert et tosifret millionbeløp for å sikre at vi har kapasitet og kompetanser til å vokse sammen med våre kunder. Vi har investert i de nyeste maskinene på markedet og jobbet fokusert med kompetanseutvikling av våre medarbeidere, og våre nyinnkjøpte bygninger åpner nye muligheter for rammeavtaler og montasjeoppgaver. Dermed kan vi i enda høyere grad være en fast samarbeidspartner for våre kunder gjennom hele verdikjeden.

Vi ser frem til å jobbe videre med de forskjellige utviklingsområdene og er overbeviste om at våre kunder og leverandører får stor glede av den innsatsen vi gjør, og de nye mulighetene vi kan tilby.

Nytt i organisasjonen
Nye tiltak preger også vår interne organisasjon, hvor regnskapssjef Trine K. Christensen er blitt økonomisjef med overordnet ansvar for Hostas økonomi. I tillegg har vi ansatt Jacob Overby som Area Sales Manager per 1. juni med ansvar for å videreutvikle salget til både nye og eksisterende kunder. Vi er glade for å ha fått Jacob om bord, og sammen med resten av salgsorganisasjonen skal han sikre et fortsatt godt samarbeid med våre nåværende kunder, men også å dyrke frem nye, spennende prosjekter.

Med disse ordene ønsker vi alle en riktig god sommer. Vi har ferie i uke 29, 30 og 31, hvor kontoret er stengt, men vi er klare til å ta imot henvendelser igjen 7. august. Her på hjemmesiden kan dere finne relevante kontaktopplysninger.