Hvilke visjoner har dere for virksomhetens fremtid?

01-02-2016

Orla Mosevang startet Hosta Industries i 1973, i innleide lokaler i en liten nord-jysk by. I dag eier virksomheten 13 000 m2 store produksjonslokaler i industrikvarteret i Hjallerup, Nord-Jylland. Hosta Industries er en ledende underleverandør for metallindustrien i både inn- og utland. Siden oppstarten i 1973 har virksomheten utviklet seg raskt, og den fremstår i dag som en moderne og godt konsolidert virksomhet.

Helt siden Hosta Industries så dagens lys, har virksomheten satset på å levere et best mulig produkt til kunden. Denne målsetningen har alltid gjennomsyret virksomheten, der det er et konstant fokus på at teamet alltid skal yte sitt beste for å levere den gode kvaliteten som kjennetegner Hosta Industries. I dag ledes virksomheten av Christian og Søren Mosevang. Vi har stilt dem noen spørsmål om livet som ledere, og om hvordan det fungerer i praksis å være brødre og sparringpartnere i en stor industrivirksomhet.

Hvilke visjoner har dere for virksomhetens fremtid?
Christian: «Vi har valgt en vekststrategi, og derfor har vi investert massivt i kapasitet og ny teknologi i løpet av finanskrisen, og vi kom betydelig sterkere ut av den enn konkurrentene våre gjorde. Vi har virkelig troen på at vi har en berettigelse og et produkt som gjør kundene våre mer konkurransekraftige, og at det er med på å styrke vår markedsposisjon.»

Søren: «Om 10 år er vi til stede i nære markeder som Norge, Sverige og Tyskland. Gjerne i et langt større omfang enn vi er i dag. For oss handler visjoner om utvikling og et konstant fokus på at Hosta Industries er synonymt med kvalitet, både på det internasjonale markedet og på det danske. Vi er ikke redd for utfordringer – heller ikke på tvers av grensene.»

Dere har for tiden en ny strategi – hva innebærer den for virksomheten som helhet?
Søren: «Veksten vår over de senere år har kostet – også fordi det skal bygges opp en organisasjon. Dette er for å kunne imøtekomme den stabile veksten som har preget virksomheten de siste årene. Vi er i gang med å bygge opp en bedre support-organisasjon, og vi er selvfølgelig klar over at det vil koste på bunnlinjen en tid fremover». Christian: «Det er beslutninger som helt elementært skal fattes, for å kunne ha fokus på fremtiden. Et ordspråk vi bruker ofte hos oss, er at man må investere i fremtiden, før man kan forvente at den gir avkastninger. Man må så et frø, før man kan høste. Nettopp derfor har en detaljert og langsiktig strategi vært en nødvendighet her i organisasjonen – fordi vi alltid tenker på hvor vi er om 5, 10 eller 15 år, eller hvor vi gjerne vil være.»

Christian: «Det er beslutninger som helt elementært skal fattes, for å kunne ha fokus på fremtiden. Et ordspråk vi bruker ofte hos oss, er at man må investere i fremtiden, før man kan forvente at den gir avkastninger. Man må så et frø, før man kan høste. Nettopp derfor har en detaljert og langsiktig strategi vært en nødvendighet her i organisasjonen – fordi vi alltid tenker på hvor vi er om 5, 10 eller 15 år, eller hvor vi gjerne vil være.»

Hvordan fungerer det å være brødre og samtidig partnere i en virksomhet som Hosta Industries?
Christian: «Fordelen med å være brødre er helt klart at man kjenner hverandres styrker og svakheter bedre enn noen. Vi er alltid på jobb, og vi snakker ofte om problemstillinger, sågar ved spisebordet ved familiesammenkomster. Selv om det kan være en utfordring, har det at vi kjenner hverandre så godt som vi gjør, selvsagt langt flere fordeler enn ulemper. Slik skal det også være.»

Søren: «Det er ikke gitt at vi alltid er enige, men det handler om å inngå kompromiss, og hele tiden kunne se vår felles visjon. Det er her vi merker det familiære – at vi har en driv og en styrke som ugjenkjennelig ligner hverandre. Vi er vokst opp med Hosta Industries, og det er en stor del av vår DNA. Derfor har vi, som alle brødre, det til felles at vi nå og i fremtiden vil handle utfra hva som er best for virksomheten og hverandre. Dette er et aspekt som ligger til grunn for den gjensidige respekten og evige forståelsen vi har for hverandres arbeid – det er ikke et hinder at vi er brødre, det er vår styrke.»