Konsolidering og endrede eierforhold hos Hosta Industries

06/08-2020

Hosta Industries har tredoblet omsetningen de siste 10 årene og går nå inn i en ny fase med konsolidering og eierskifte. Den familieeide virksomheten fortsetter med Christian Mosevang som eneeier.

Hosta Industries, som er spesialisert innen automatisert stålbearbeiding, inkludert stansing, dyptrekk, sveising, laserskjæring, kantbøying og verktøyfremstilling, har hatt en fantastisk utvikling de siste 10 årene. Virksomheten har i løpet av 00-tallet tredoblet omsetningen og er i dag en av Danmarks ledende leverandører til metallindustrien i Danmark og omliggende land.

Vekstfasen er nå blant annet som følge av koronakrisen avløst av en konsolideringsfase, og både ledelsen og styret har tatt en ekstra grundig gjennomgang av driften:

– Vi sitter akkurat nå og gjør ferdig regnskapet for 2019/20, som sluttet den 30. juni 2020. Utviklingen har vært tilfredsstillende under omstendighetene, men vi har dessverre hatt en synkende ordrebeholdning i de siste månedene som følge av koronakrisen. Det har vi tatt konsekvensen av i form av en organisasjonstilpasning og andre tiltak, forklarer innehaver Christian Mosevang og fortsetter: – Vi har likevel en solid kundeportefølje og en fornuftig ordrebeholdning, og vi er ikke et øyeblikk i tvil om at vi nå skal se fremover og utnytte de mulighetene som våre unike kompetanser innenfor stålbearbeiding gir oss.

Christian Mosevang har sammen med sin bror Søren Mosevang eid virksomheten siden 2014 etter deres far Orla Mosevang, som stiftet den i 1973. Fra august 2020 fortsetter Christian Mosevang som eneeier, da de to brødrene ser forskjellig på den fremtidige strategien:

– Hosta er en fantastisk virksomhet som gjennom alle år har vært svært viktig for familien vår. Nå står vi foran en ny fase som krever en ny strategi, og her ser min bror og jeg forskjellig på retningen for Hosta Industries. Derfor er vi blitt enige om at det er best for virksomhetens utvikling å fortsette med bare én eier. Det har selvsagt vært en stor beslutning som har krevd mange overveielser, men nå ser jeg frem til å komme i gang med oppgaver andre steder i næringslivet, forklarer Søren Mosevang.

Søren Mosevang slutter offisielt som CEO i Hosta Industries fredag den 7. august 2020, men er fortsatt tilknyttet virksomheten også i kommende periode. Christian Mosevang vender tilbake til direktørstolen – en posisjon han hadde i perioden fra 2006 til 2018.

Styreformann Mikael Staal Axelsen er en tett sparringspartner for familien Mosevang, og han er trådt tettere på forretningen med henblikk på å sikre en god overgang – både når det gjelder det forretningsmessige og de endrede eierforholdene:

– Jeg og det øvrige styret ser svært positivt på fremtiden for Hosta Industries. Koronakrisen har gjort at vi akkurat nå har mer fokus på drift og stabilitet enn på vekst og utvikling, men vi sitter med en ekstremt smidig og kompetansesterk virksomhet og har alle muligheter til å konsolidere oss i den kommende perioden, sier han og fortsetter: – Kundene og behovet deres er også blitt satt enda mer i sentrum, og akkurat nå arbeider alle mann på høytrykk for å sikre en god overgangsfase for alle i forbindelse med eierskiftet – både familien, samarbeidspartnere og medarbeidere.

Virksomhetens regnskap for 2019/20 forventes offentliggjort i oktober 2020. Direksjonen og styret forventer et resultat før skatt på ca. fire millioner DKK. Egenkapitalen pr. 30. juni 2020 er på 42 millioner DKK.

For ytterligere opplysninger kontakt

  • Christian Mosevang, Hosta Industries A/S, tlf. +45 98 28 16 77, mobil +45 20 11 17 99 og cm@hosta.dk 
  • Bestyrelsesformand Mikael Staal Axelsen, Hosta Industries A/S, mobil +45 40 70 41 88 og msa@fibertexpersonalcare.com