Mangel på arbeidskraft – fremtidens utfordring

14/12-2017

Mangel på kvalifisert arbeidskraft og for få unge som velger en yrkesrettet utdannelse er utfordringer mange bransjer i Danmark står overfor. Samtidig velger mange medarbeidere fra Øst-Europa å flytte hjem igjen fordi vilkårene forbedres i hjemlandet deres, og det øker mangelen på arbeidskraft ytterligere. Som underleverandør som varetar mange forskjellige prosesser og har medarbeidere med mange forskjellige kompetanser, er utdannelse og kompetanseutvikling et viktig fokusområde for oss hos Hosta Industries. Teknologi og automatisering tar oss bare et visst stykke – det er de dyktige medarbeiderne som sikrer den høye kvaliteten og den gode løsningen for kunden. Men hvordan skal vi agere i forhold til dette?

Arbeidskraft og kompetanseutvikling på dagsordenen
Arbeidskraft og kompetanseutvikling er allerede på den politiske dagsordenen, noe som gjennom treparts-avtalen utmynter seg i forbedrede muligheter for virksomheter for å sende medarbeidere på kurs samt et kvalitetsløft på etterutdannelsesområdet.

Hos Hosta Industries er kompetanseutvikling et strategisk fokusområde for å sikre at medarbeiderne blir, og en kvalifisert medarbeiderstab som kan møte kundenes høye krav til kvalitet. Her har vi bygd opp et godt og fruktbart samarbeid med både kommune og jobbsenter. Vi fokuserer på å bevare de kvalitetsmessige kompetansene i huset for å høyne nivået og gjøre det lett for kundene våre å velge oss som deres stabile underleverandør.

Med nyvalgte regionsråds- og kommunalpolitikerne blir det spennende å se hvilke rammer de setter for å sikre et godt samarbeid i forhold til kvalifisert arbeidskraft og dermed vår konkurransekraft.

Produksjonen flyttes hjem – nye muligheter
Mangel på arbeidskraft er ikke bare en utfordring i Danmark, men også i utlandet, og det gjør outsourcing til blant annet Øst-Europa mindre profitabel enn tidligere. Vi opplever at danske produsenter i stigende grad trekker produksjonen hjem til Danmark. Det representerer ikke bare problemer, men også nye muligheter.

Et godt eksempel er en ny kunde som hadde utfordringer med kvalitet og leveringssikkerhet fra leverandøren i Øst-Europa. Man ville høyne kvaliteten og oppnå stabile leveranser. Vi kunne i første omgang ikke konkurrere på pris, men etter en grundig gjennomgang av produktenes komponenter og en utforskning av automatiseringsmulighetene kunne vi matche kundens forventninger – både på kvalitet, leveringssikkerhet og pris. Kunden fikk deretter mulighet for å tilby produktene til en stor bilprodusent, våre leveranser ble testet og godkjent i både Tyskland og Japan, og nå har kunden inngått et unikt samarbeid hvor kvalitet og sikkerhet kommer før alt annet.

Samarbeid om viten skaper verdi – også på lang sikt
Det er viktig at det fremover knyttes enda tettere bånd mellom næringslivet på den ene siden og yrkesskolene, universitetene og folkeskolene på den andre siden. I september samarbeidet vi med AAU Racing om et arrangement for medarbeidere, studenter fra en rekke utdannelsesinstitusjoner og representanter fra blant annet Dansk Industri og kommune. Fokus var på samarbeid og dialog i forhold til å skape enda tettere bånd.

I tillegg til dette har vi etablert samarbeid med UCN, AAU og andre utdannelsesinstitusjoner om for eksempel praksisperioder og prosjektsamarbeid, og vår opplevelse er at det skaper stor verdi, både for oss og for studentene. Neste skritt er å fokusere enda mer på samarbeidet med folkeskolene slik at vi kan sikre kvalifisert arbeidskraft på lang sikt og være med til å skape fokus på de mange spennende mulighetene som finnes innenfor yrkesfaglige utdannelser.

Mange nyheter i vente i 2018
Det nye året byr i tillegg til mange nye, spennende, produksjonsmessige tiltak, også på nytt i forhold til imaget vårt. Her kan dere få en liten smugtitt – vi gleder oss til å vise mer i begynnelsen av 2018.

Med disse ordene ønsker jeg alle en riktig god jul og et godt nyttår!