Ny installasjon er den første i sitt slag i Skandinavia

15/11-2018

De siste åtte årene har det vært en stabil vekst i Hosta Industries. Faktisk har nye og eksisterende kunder bidratt til en vekst på over 300%. Dette gir utfordringer i hele organisasjonen og flaskehalser i produksjonen. Men med en organisasjonsendring per 01.08.2018 og en massiv investering i produksjonens flaskehals er Hosta klar for den forventede veksten de kommende årene.

Øker kapasiteten med +25%
Laserskjæring i plater har vært en viktig del av Hostas produksjonspalett i mer enn 20 år. I dag har Hosta fire platelasere og en revolverstanser, og med selskapets største enkeltinvestering hittil har Hosta tatt et steg opp i kapasitet og automatiseringsgrad. Vi har nettopp gjort de innledende tiltakene til installasjonen av en ny platelaser med tilhørende Antil automatisk platelager. Løsningen er et tillegg til en eksisterende og en ny laserskjærer fra Bystronic. Alle parter er begeistret for denne løsningen, da den nye installasjonen er den første av sitt slag i Skandinavia.
Installasjonen starter senere i år, og platelaseren forventes å være fullt implementert i februar 2019.

Ambisjoner om bedre service
Investeringen i og installasjonen av den nye platelaseren gir ekstra press på kapasiteten i plateavdelingen vår i perioden, men med utvidet åpningstid i produksjonen forventer vi ikke at det skaper ytterligere flaskehalser. Når hele systemet er fullt implementert, gir det større fleksibilitet og lavere gjennomløpstid, idet en omdannelse blir redusert fra 15–20 minutter til omtrent 5 minutter. Dette tillater mindre serier, kortere gjennomløpstider og dermed bedre service til våre kunder.

Offentliggjøring av årsregnskap 2017/2018
Investeringer i utdanning, kvalitet og streng styring av leveringstider har båret frukter. Hostas kvalitet har beveget seg til et nytt nivå, og dette smitter over på driften. Alle hos Hosta kan være stolte av den innsatsen som har blitt lagt i dette, og resultatene som har kommet ut av det.

Med de siste investeringene i organisasjonen og den nye teknologien har vi nedjustert resultatprognosene for det kommende året sammenliknet med de foregående, men dette betyr absolutt ikke at det ikke er fremgang. Nettopp disse investeringene er byggesteiner for videre vekst og utvidede forretningsområder for Hosta.