Ny investering gir mulighet for høyere kvalitet!

06/06-2018

Vi har hatt et godt halvår hos Hosta Industries, og det går fortsatt framover – i år har vi blant annet rundet 45 år, 90 ansatte og produksjonen har fått et boost i kapasiteten, slik at vi kan sikre videre utvikling.
Vi avslutter regnskapsåret ultimo juni med en vekst på ca. 8 %. Dette er i tråd med vårt ønske om en organisk og stabil vekst, som gjør det mulig å gjøre tingene riktig og i et tempo som bidrar til å utvikle både oss og våre kunder.

Ny 3D-målemaskin
Vi forstår at kvalitet er en av de viktigste parametrene for våre kunder. Det er et område hvor vi opplever at kravene til produktene blir høyere og høyere, og toleransene mindre og mindre. Vi har derfor investert i en 3D-målemaskin – ZEISS ACCURA – noe som vil bidra til å løfte vår kompetanse innen kvalitet og dokumentere kvaliteten av de produktene som blir produsert. Videre gir det oss muligheten til å tilby målerapporter og økt dokumentasjon om produktenes kvalitet. Vi tilbyr den nye tjenesten – også på våre kunders produkter – fra september 2018.

Les mer om 3D-målemaskinen

 

Ny hjemmeside – fokus på hele verdikjeden
Vi har med stor suksess lansert den nye hjemmesiden vår. Her har vi satt enda mer fokus på de mulighetene og kompetansene som vi har hos Hosta Industries. Innen områdene kapasitet, teknologi og kompetanser setter vi fokus på cases og løsninger som har vært med til å utvikle kundene våre.

Kundedefineret pakning - Hosta Industries A/S

Når du velger Hosta Industries som samarbeidspartner, kan vi tilby forskjellige forsyningskjede-tjenester. Vi tilbyr blant annet montering og pakking på flere nivåer med fokus på kvalitet, leveringssikkerhet og ordentlighet i alle faser av prosessen. Våre tjenester inkluderer også overflatebehandling, teknisk optimalisering samt lagerføring og levering av ferdige enheter som passer presis inn i den videre forarbeidingen hos kundene.

Vi har blant annet kunder som har behov for pakking av spesielle kits til spesifikke leveringssteder. Her har vi mulighet for å sikre korrekt merking, pakking til sjøtransport, og vi er garant for at kunden kan opprettholde terrorgodkjente leveranser.
Det frigjør tid og lagringsplass hos kunden.

Case: Effektiv produksjon optimalisering og kapasitet

Optimering af produkt - Hosta Industries A/S

En dansk produsent av materiell til lastvogner hadde behov for å outsource til en samarbeidspartner for å kunne frigi kapasitet til egen montasjeavdeling.
Vi kunne hos Hosta Industries geare opp på kapasiteten i forhold til kundens behov, samt bidra til videreutvikling av produktet ved bruk av besparende produksjonsteknikker, optimalisering av design og konstruksjon og den helt riktige type overflatebehandling.
Kunden kunne ved outsourcing av produksjonen til Hosta Industries øke sin kapasitet i egen montasjeavdeling og redusere gjennomløpstiden for en lastebil fra 75 til 23 timer. En besparelse på nesten 70 % som genererte mersalg til kunden.

 

Hos Hosta Industries gleder vi oss over å se en positiv utvikling hos våre kunder, samarbeidspartnere og oss selv – og ser frem til et godt samarbeide igjen etter sommerferien.

Vi holder feriestengt i uke 29, 30 og 31, men er klar til å motta henvendelser igjen fra 6. august.
Vi ønsker alle en riktig god sommer!

 

Med vennlig hilsen

Søren Mosevang, Sales Director
Hosta Industries A/S
sm@hosta.dk
+45 40 11 17 99