Ny organisasjon og nytt fokus for stålvirksomheten Hosta Industries

Hosta Industries har i august 2018 fått ny organisasjon – herunder ny teknisk sjef og ny salgssjef. Den nye organisasjonen sikrer at Hosta Industries, i takt med veksten i virksomheten, også i fremtiden vil være en handelkraftig organisasjon på alle nivåer. I tillegg får eierne CEO Christian Mosevang og salgsdirektør Søren Mosevang fokusert enda mer på den strategiske utviklingen av virksomheten.

 

Hosta Industries har de siste årene hatt sterk vekst både i omsetning og inntjening. For å fortsette den positive fremgangen, kreves det en utvikling av organisasjonen. Organisasjonsendringene tar utgangspunkt i et ønske om et mer entydig ledelsesfokus på sentrale funksjoner, og skal bidra til at kundene i enda større grad opplever Hosta Industries som en partner.

«Vi har de siste årene jobbet fokusert med lean som forbedringskultur med kundetilfredshet innenfor kvalitet og leveringssikkerhet samt vekstmålene våre i sikte. En del av lean er å strømlinjeforme prosessene – ikke utelukkende i produksjonen, men også i forhold til de administrative prosessene. Derfor strømlinjeformer vi nå også organisasjonen ytterligere med sikte på at kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere i tiden fremover skal oppleve Hosta Industries som en styrket virksomhet på alle nivåer», sier Christian Mosevang, CEO i Hosta Industries.

Teknisk avdeling med kundefokus
Per 1. august 2018 er det etablert en teknisk avdeling som skal fokusere på optimalisering av kundenes emner, prosjektledelse for komplekse kundeprodukter, automasjon og implementering av ny teknologi.

Ansvarlig for avdelingen er Anders Christensen, som går fra Lean Project Manger til rollen som teknisk sjef. Oppgavene har tidligere blitt ivaretatt andre steder i organisasjonen, men den nye avdelingen er med på å understøtte Hosta Industries’ målsetting om å være partner for kundene. «Vi setter på denne måten av ekstra ressurser til å hjelpe og gi råd til kundene våre slik at vi kan bidra til å optimalisere kundenes produkter – og dermed virksomheten deres», sier salgsdirektør Søren Mosevang.

I forbindelse med endringen har virksomheten utvidet og etablert en rekke nye lokaler, som danner rammene for den nye tekniske avdelingen.

Ny salgssjef og nye muligheter
For å frigjøre tid til den strategiske utviklingen og få inn ny kompetanse, trekker salgsdirektør Søren Mosevang seg fra den daglige ledelsen av salget, og overlater roret for salgsavdelingen til Jacob Overby, som det siste året har fungert som Area Sales Manager.

Om endringen i salgsavdelingen sier Søren Mosevang: «Med Jacob som salgssjef får vi skapt det nødvendige salgsfokuset som skal utvikle salget og skape en sterk, kundeorientert salgsorganisasjon. Samtidig ser vi mot nye markeder – blant annet i Norden – og fokuserer på noen av de nye mulighetene vi tilbyr kundene. Blant annet innenfor 3D målsetting og rørbearbeiding, som er blant bransjens beste.»

Med vennlig hilsen

Christian Mosevang, CEO &
Søren Mosevang, Sales Director
Hosta Industries A/S