Avgrading

Under avgrading fjernes ujevnheter og grovheter som oppstår under de andre bearbeidingsprosessene for emnet, f.eks. under stansing eller laserskjæring. Prosessen blir gjennomført for å gi emnet en flottere finish, hvor man bl.a. gjør hjørnene rundere og mer avgradet. Avgrading er også med på å gi den etterfølgende overflatebehandlingen bedre holdbarhet.

Hos Hosta Industries tilbyr vi avgrading til kundene våre, ettersom det ofte er en viktig del av prosessen. Ikke alle ser behovet for avgrading, og vi gir derfor gjerne råd om prosessen.

Fordeler og bruk

Avgrading gir følgende fordeler

  • Økonomiske fordeler ved mekanisk framfor manuell bearbeiding
  • Jevne overflater
  • Utjevning av bearbeidingsspor fra skjærende verktøy

Avgrading brukes typisk ved

  • Støpte deler
  • Utstansede deler
  • Laserskårne deler
  • Maskinkomponenter

Undersøk også hva vi tilbyr innenfor laserskjæring av plate samt stansing.

Vibrasjonsavgrading er en «grovere» sliping enn andre avgradingsmetoder. Her skjer det en mekanisk vibrasjon, hvor emnene blir polert og slipt for blant annet skarpe kanter ved hjelp av avgradingsmiddel. Valg av avgradingsmiddel avhenger av den ønskede slipeeffekten og den sluttfinishen som man ønsker på emnene.

Vibrasjonsavgrading er vanligere for større emner enn f.eks. trommelavgrading.

Trommelavgrading er en prosess for å avgrade emner for ujevnheter og grovheter. Prosessen finner sted ved at emnene has i en trommel som dreier rundt. Her blir emnene slått mot hverandre, og ujevnhetene fjernes.

Trommelavgrading er primært til mindre metallemner enn f.eks. vibrasjonsavgrading.

Børsteavgrading er en metode der emnene bearbeides for å gi en slipt overflate. Denne avgradingsmetoden gir en mer slipt og flottere overflate enn vibrasjonsavgrading (hvor emnene blir slipt av slipemidler) og trommelavgrading (hvor emnene blir slått mot hverandre). Denne slepne overflaten er med på å sikre at produktene får en mer heftende og effektiv overflatebehandling.

Børsteavgrading brukes vanligvis til større emner.

Bli kontaktet

Vi kontakter deg når du har tid.

Skriv opplysningene dine her.

Du kan også kontakte oss på telefon +45 98 28 16 77