Samfunnsansvar

Det er en grunnleggende del av Hosta Industries å vise ansvar overfor lokalsamfunnet, miljøet og menneskene. Det gjør vi ved å jobbe med sosiale, miljømessige og medarbeiderrelaterte områder – hvor vi kan koble forretningen med sosialt ansvar. Det gjør vi blant annet ved å arbeide med bærekraft, vi tar sosialt ansvar ved å samarbeide med kommuner og andre instanser som arbeider med utsatte grupper, og vi er engasjert både i det lokale foreningslivet og i forskjellige veldedige formål.

Hosta Industries ønsker å være med på å ta ansvar for at også utsatte grupper i samfunnet får en mulighet til å bli en del av det danske arbeidsmarkedet. Derfor jobber vi blant annet sammen med:

  • De lokale jobbsentrene, hvor vi tilbyr praksis til personer som ønsker å teste ferdighetene sine innenfor produksjon, eller som trenger særlig hjelp for å komme inn på arbeidsmarkedet
  • Samarbeide med kommuner om ulike utdanningsprosjekter som tar sikte på å oppgradere ferdighetene til arbeidsledige slik at de kan få jobb innenfor industrien
  • Mentorordninger for å sikre fastholdelse og tilknytning til arbeidsmarkedet

Hosta Industries ønsker å være en attraktiv arbeidsplass og ta ansvar for at medarbeiderne våre utvikler seg faglig – både i forhold til vår egen virksomhet, og i forhold til deres egen verdi på arbeidsmarkedet. Vi investerer derfor ressurser i å videreutvikle medarbeiderne våre både ved ytterligere utdanning, kurs og intern opplæring.

Arbeidsmiljøet er et viktig satsingsområde for oss, som vi blant annet sikrer via OHSAS 18001.

Vi har et samfunnsansvar for å sikre at det også i fremtiden vil finnes kvalifisert arbeidskraft innen vår bransje. Dette gjør vi gjennom utdanning, kompetanseutvikling og samarbeid med en rekke utdanningsinstitusjoner.

Hosta Industries har hele tiden lærlinger på fagområdene industritekniker, kleinsmed og verktøymaker. Vi fokuserer på at lærlingene skal være en del av arbeidsplassen på samme vilkår som de øvrige medarbeiderne. Vi har et ansvar for å kvalifisere lærlingene våre så mye som mulig, slik at de står sterkest mulig på arbeidsmarkedet. Derfor jobber vi med utdanningsplaner og strukturert oppfølging på læringsmål. Samtidig sikrer vi at lærlingene blir kjent med alle deler av produksjoenn og dermed får solid kunnskap om verdikjeden til virksomheten.

Vår ISO 14001-sertifisering vitner om at vi fokuserer på å sikre miljøet ved den måten vi driver virksomhet på. Vi satser på gjenbruk og på å bruke de mest miljøvennlige metodene – både i produksjon og i administrasjon.

For Hosta Industries A/S er lokal tilstedeværelse svært viktig, og vi er glade for å kunne gi noe videre. Vi støtter bredt opp om foreningslivet i kommunen og viser vår støtte der vi kan.
Derfor støtter vi blant annet:

  • cykelnerven Danmarks tøffeste veldedighetsarrangement, som hvert år inntar de tøffeste etappene av Tour de France for å samle inn penger til et godt formål, nemlig det danske MS-forbundet.
    • Hjallerups Idrætsforenings håndballavdeling, hvor vi sponser klær til U14 jenter og herrer 1. og 2. lag.
    • 24 Timer i Hjallerup – en organisasjon som samler inn penger til julemaerkehjemmet-hobro, Her blir det i den gode saks tjeneste svømt, syklet, løpt mv. uten stopp i     24 timer. Hosta Industries A/S er godt representert gjennom medarbeidere som bidrar til det gode formålet
  • aauracing som er en gruppe studenter fra Aalborg Universitet som samarbeider på tvers av flere utdanningsprogrammer for å konstruere og bygge en racerbil. Teamet deltar blant annet i racerløp for studenter i Danmark, Tyskland og England. Hosta Industries A/S bidrar med vår kompetanse innen produksjon, og gir dermed studentene mulighet til å teste nye metoder og teknologier i prosjektet.

Bli kontaktet

Vi kontakter deg når du har tid.

Skriv opplysningene dine her.

Du kan også kontakte oss på telefon +45 98 28 16 77