Sommer hilsen fra Hosta Industries A/S

29-06-2016

Sommerferien står for døren, og i den forbindelse vil vi gjerne sende en liten hilsen.

Hos Hosta Industries A/S har vi hatt en travel vår med et positivt resultat. Men vi vet at det ligger nye utfordringer og store investeringer rett rundt hjørnet, og det skal treffes mange viktige beslutninger for å sikre at forventningene til fremtiden blir innfridd.

Etter en laber høst i 2015, opplevde vi at tendensen snudde fra starten av 2016 og frem til i dag. Det gjelder ikke bare hos Hosta, men i hele bransjen. Vi forventer derfor også at vi får det travelt i resten av 2016, og vi har allerede nå tatt konsekvensen og sikret oss ekstra kapasitet på alle fronter.

Markant stigende stålpriser
Meldingen fra stålgrossistene er at vi kan forvente markant stigende stålpriser allerede fra slutten av andre kvartal 2016. Michael Christensen fra Lemvig Müller mener at prisene først kommer under press igjen i slutten av tredje kvartal 2016 – og kanskje først på slutten av året. Men han forventer ikke at prisene er fullt så lave som de var i begynnelsen av 2016.

Stor suksess med seminar
Vi har med stor suksess holdt enda et seminar hos Hosta under temaet Design for Manufacturing, hvor vi satt fokus på muligheter innenfor optimal konstruksjon sett i forhold til produksjonsprosesser. Vi presenterte en case som vi har jobbet med sammen med Migatronic, hvor målet var å redusere en rekke sveisevogner til én. Hvis du ønsker å høre mer om mulighetene for kostnads-/kvalitetsoptimering innenfor Design for Manufacturing, så kontakt vennligst salgsavdelingen vår på hosta@hosta.dk.

En styrket organisasjon
For å sikre den fremtidige veksten har vi valgt å styrke vår organisasjon markant med to nyopprettede stillinger: en HR-ansvarlig og en produksjonssjef. I tillegg manner vi opp både i produksjonen og i forhold til ordrehåndtering og salgssupport.

Ny sveiserobot
Vi er nå stolte eiere av en ny 4-meters sveiserobot. Sveiseroboten skal bidra til å gi økt kapasitet på eksisterende produkter. Men det gir oss også nye muligheter angående håndtering av fysisk større og tyngre emner, hvor det typisk er lang sveise-/håndteringstid. Det gir en betraktelig kostnadsreduksjon for kunden.

Miljø- og arbeidsmiljøsertifisering
Hosta Industries A/S er blitt arbeidsmiljøsertifisert (OHSAS 18001). Det betyr at vi jobber strukturert og kontinuerlig for et bedre arbeidsmiljø, som til syvende og sist sikrer mest mulig oppetid og best mulig leveringssikkerhet for kundene våre. Da vi også har supplert eksisterende ISO 9001 med ISO 14001, så gir det samtidig våre kunder en garanti for at vi er en arbeidsplass med en tydelig profil i forhold til både kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

Med disse ordene ønsker vi dere alle en riktig god sommer!