Elektrogalvanisering

Elektrogalvanisering, eller el-galvanisering, med påfølgende kromatering/passivering, er en av de vanligste metodene for overflatebehandling av jern- og stålemner når man ønsker å kombinere høy korrosjonsbeskyttelse med god overflatefinish og lengre levetid. El-galvanisering kalles også elektroforsinking.

Fordelene med elektrogalvanisering inkluderer:

  • Langtidsbeskyttelse mot rust
  • Høy mekanisk belastbarhet
  • Perfekt allround-beskyttelse, også i hulrom og ved kanter
  • Katodisk korrosjonsbeskyttelse
  • Flott overflate
  • Svært økonomisk
  • Vedlikeholdsfri
  • God økologisk balanse, miljøvennlig prosess

Elektrogalvanisering benyttes primært til utendørs konstruksjoner innenfor bl.a. byggeindustrien, landbruket, maskinindustrien, bilindustrien, møbelindustrien og elektronikkindustrien.

Overflatebehandlingen brukes på de fleste metaller som f.eks. stål, støpejern, kobber og kobberbaserte legeringer og til og med i mindre omfang på aluminiumslegeringer.

Hos Hosta Industries benytter vi Danmarks beste overflatebehandlere til denne prosessen, så emnene dine får alltid høy kvalitet.

Valg av kromat-/passiveringstype avhenger av ønsket utseende og holdbarhet. Typisk lagtykkelse er fra 5 til 20 µ. Overflaten kan etterbehandles med lakk, sealer eller et friksjonsnedsettende middel. Kromatiseringen inneholder krom 6, mens passiveringen er uten krom 6. Før el-galvaniseringen gjennomgår metallemnene en forbehandling. Dette er en sur og alkalisk prosess. Prosessens formål er å rense metallemnene for olje, fett, rust og så videre. Etter forbehandlingen starter så el-galvaniseringsprosessen. El-galvaniseringen utføres ved en såkalt svak sur sinkprosess, der det brukes strøm til å legge på et passende sinklag, som kunden har definert. Sinklaget er typisk 12–16 µm. El-galvaniseringen etterfølges alltid med et tynt lag (0,1 – 0,3 µm) kromat-passivering. Passiveringen blir utført som gul- eller blåkromat og bidrar til å forbedre korrosjonsegenskapene. Forniklingen blir vanligvis etterfulgt av et tynt kromlag (ca. 0,5 µm) for å bevare og forsterke glansen på emnet, samt for å forbedre og styrke korrosjonsbeskyttelsen.

Les mer om andre typer overflatebehandling.

Elektrogalvanisering av stål

Bli kontaktet

Vi kontakter deg når du har tid.

Skriv opplysningene dine her.

Du kan også kontakte oss på telefon +45 98 28 16 77