Forkromming

Forkromming er en overflatebehandlingsprosess hvor metallemner påføres et metallisk overflatebelegg av først nikkel og deretter krom.

Beleggene blir utfelt i vandige oppløsninger (elektrolytter) av henholdsvis nikkel- eller kromsalter, idet metallionene reduseres til et metallisk belegg på emneoverflaten ved hjelp av en ekstern strømkilde.

Denne overflatebehandlingen kalles også dekorativ forkromning ettersom den gir emnet et svært dekorativt ytre og fremstår som stort sett speilblankt, så sant underlaget har fått den korrekte forbehandlingen.
Forkromming er et belegningssystem der nikkelbelegget utgjør hoveddelen av lagtykkelsen. Krombelegget felles ut i svært beskjeden lagtykkelse, normalt 0,3-1 μm, slik at overflaten på nikkelbelegget dekkes, og det oppnås en lys, metallblank og dekorativ overflate.

Overflatebehandlingen kan brukes på mange slags emner, og brukes for eksempel i møbelindustrien og elektronikkindustrien. Forkromming foretas vanligvis på emner i blant annet stål, messing og kobber.

Les mer om andre typer overflatebehandling.

Typer forkromming

Hardkrom brukes spesielt til overflater som skal være slitasjebestandige og korrosjonsbeskyttet – herunder blant annet sylindere, aksler, valser, verktøy og maskindeler til næringsmiddelindustrien. Belegget kan, i motsetning til de to andre typene forkromming, foretas i svært tykke lag mellom 10 – 1 000 g, noe som gir god slitasjebestandighet til mange formål. Det gir også god korrosjonsbeskyttelse i mange miljøer.

Glanskrom er den mest dekorative formen av disse tre. Glanskrom brukes som en dekorativ form for forkromming, og brukes typisk på f.eks. armaturer og stolben. Her er det sjelden snakk om lagtykkelser på over 0,25 – 1μ. Belegget har nesten alltid et tykkere glansnikkelbelegg som underlag.

Svartkrom brukes sjelden – og er karakterisert ved et ensartet dyp svart dekorativt belegg. Denne typen blir ofte brukt på grunn av den tekniske karakteren f.eks. til optisk utstyr som lysabsorberende overflater. Svartforkrommede overflater består i hovedsak av kromoksider.

Bli kontaktet

Vi kontakter deg når du har tid.

Skriv opplysningene dine her.

Du kan også kontakte oss på telefon +45 98 28 16 77