Varmforsinking

Hosta Industries tilbyr i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere overflatebehandling av emner – herunder varmforsinking. 

Varmforsinking er den mest effektive formen for korrosjonsbeskyttelse. Siden stål er et edlere metall enn sink, vil sinken beskytte stålet katodisk. Under varmforsinkingsprosessen, som skjer ved neddypping i en ca. 450° C varm sinksmelte, skjer det en reaksjon mellom de to metallene, og det oppstår en legering mellom metallene. Dette skaper et svært kraftig vedheft mellom sink og stål.

Etter en forbehandling i beisebad senkes stålstrukturen ned i sinksmelten. Deretter blir stålkonstruksjonen renset for eventuell overskytende sink og dessuten kvalitetskontrollert for å sikre et optimalt resultat.

Legeringen er så sterk og solid at stålstrukturen kan transporteres og håndteres uten at sinken tar skade.

Varmforsinket stål krever i utgangspunktet ikke vedlikehold og brukes vanligvis til utendørs konstruksjoner som beslag, bygningsstål, altaner og trapper.

Les mer om andre typer overflatebehandling.

Få spesifisert den rette overflatebehandlingen

Alle produkter – små som store – blir utsatt for klimabelastninger og korrosjon som forkorter levetiden. Hvor raskt nedbrytningen skjer, avhenger av hvilket miljø konstruksjonen utsettes for. Det er derfor i denne sammenheng av stor betydning om produktene er ment for utendørs bruk, eller om de skal brukes innendørs.

Maling og galvanisering benyttes til å beskytte stålet mot korrosjon, men det er i denne sammenheng svært avgjørende hvilket malingssystem som velges. Det er også viktig hvordan overflatebehandlingsprosessen forløper, hvis konstruksjonen skal beskyttes effektivt i mange år.

Hvis overflatebehandlingen ikke er av riktig type og kvalitet for produktet, vil det gå utover produktets levetid.

Vi står gjerne til rådighet både for rådgivning og optimalisering angående produktet ditt – vi forstår nemlig betydningen av en sikker overflatebehandling.

Bli kontaktet

Vi kontakter deg når du har tid.

Skriv opplysningene dine her.

Du kan også kontakte oss på telefon +45 98 28 16 77