Sveising i svartstål

Hos Hosta Industries er vi spesialister på sveising i svartstål. På dette området kan vi både utføre manuell sveising og sveising med robot.

Vi har stor kapasitet når det gjelder å sveise i svartstål, eller CO2-sveising, som det kalles i dagligtale. Der er mulighet for både TIG-sveising, MIG/MAG-sveising, CMT-sveising, punktsveising og boltsveising.

Vi velger alltid sveisemetode basert på det enkelte emnet samt ønsker og behov fra deg som kunde – dette bidrar til å gi det beste resultatet.

Våre medarbeidere har sertifikat innenfor standard sveisetyper, noe som bidrar til å sikre en høy kvalitet.

Les mer om de ulike sveisemetodene nedenfor, eller ta kontakt med en av våre dyktige medarbeidere for ytterligere informasjon. Vi forteller også gjerne om mulighetene for sveising i rustfritt stål og aluminium.

MIG/MAG-sveising er en forkortelse for Metal Inert Gas- eller Metal Active Gas-sveising. Det vil si at det er beskyttelsesgassen som bestemmer om det er snakk om MIG- eller MAG-sveising. I dagligtale blir prosessen ofte bare kalt CO2-sveising.

Ved MIG/MAG-sveising skapes det en lysbue mellom arbeidsstykket og det tilsatsmaterialet som kontinuerlig tilføres fra en trådrull. Tilsatsmaterialet fungerer altså som en elektrode.

Valget av beskyttelsesgass bestemmes på bakgrunn av materialet det sveises i, samt tilsatsmaterialet det sveises med. Forbruket av beskyttelsesgass ligger på 10 til 20 l/min, hovedsakelig avhengig av hvilken bueform det sveises med (kortbue eller spraybue).

MIG/MAG-prosessen er den mest brukte sveiseprosessen, både når det gjelder manuell sveising, automatisert sveising og robotsveising.

CMT-sveising (Cold Metal Transfer) er kjent for blant annet å ha høyere sveisehastighet, økt produktivitet og bedre spalteoverbygning enn andre sveisetyper. CMT-sveising foregår med fordel med en dårligere varmepåvirkning av emnet, samtidig med at sveisesømmene er med mindre sveisesprut. Derfor er det en sveisemetode som med fordel kan anvendes ved tynnplatesveising.

TIG-sveising står for Tungsten Inert Gas, og blir vanligvis brukt ved sveising av tynne materialer.

TIG-sveising gir god kvalitet ettersom det dannes lite eller ingen sprut ved sveisingen. TIG-sveising kan utføres både i svartstål, rustfritt stål og aluminium, så metoden er utrolig allsidig.

TIG-sveising gir et spesiell visuell resultat, da sveisen er mindre. TIG-sveising gjør det mulig å smelte materialet i de to emnene sammen uten tilsatsmateriale (sveisetråd). Selve sveiseprosessen har ikke så stor produksjonsmengde som CO2-sveising.

Boltsveising er en sveisemetode som er utviklet utelukkende til påsveising av bolter og stag. Hosta Industries sveiser fra M4 – M12.

Boltsveising krever en boltsveisemaskin og sveisebolt/stag. Med en ultrakort, stor strømimpuls smeltes det en spesialformet spiss på bolten mellom platematerialet og bolten, og dermed sveises bolten fast. Boltesveising krever ingen for-lokking/laserskjæring av hull eller andre dannelser i emnet.

Punktsveising er en metode som er svært mye brukt i bilindustrien for å sveise sammen to plater hvor flatene ligger sammen. Sveiseprosessen brukes også mange andre steder, og Hosta Industries sveiser blant annet deler til vedovner med denne prosessen.

Det brukes kobberelektroder som kan være spesialutformet til oppgaven. Elektrodene presses mot platematerialet, og det tilføres en stor strømpuls i kort tid. Dermed smeltes platematerialet sammen. Metoden er blant annet velegnet til materialer som aluzink, varmgalvanisert stål og stålplater.

Bli kontaktet

Vi kontakter deg når du har tid.

Skriv opplysningene dine her.

Du kan også kontakte oss på telefon +45 98 28 16 77