Tett parløp med Toyota utvikler nordjysk underleverandør

Hosta har bygd opp et Asachi-område på fabrikken i Hjallerup hvor de enkelte koordinatorene samles flere ganger i uken for en gjennomgang. Her snakker de om hvor langt de har kommet i de enkelte avdelingene, og om det er interne og eksterne reklamasjoner. Foto: Hosta Industries A/S

Hosta Industries har levert til det japanske konsernet de siste 20 årene
Et klassisk leverandør/kunde-forhold har utviklet seg markant de siste årene. Hosta Industries har siden 1998 levert en lang rekke komponenter til Toyota Material Handling, som er den japanske gigantens divisjon for gaffeltrucker og elstablere.

Virksomheten i Hjallerup har underveis økt mengden med emner som leveres til storkunden. I dag har Toyota en markant rolle i utviklingen av den nordjyske underleverandøren. Forhistorien er at truckprodusenten opplevde at det var vanskelig å få ensartet kvalitet fra underleverandørene når de skulle ha produsert nye produktserier.

Derfor lanserte Toyota et program som leverandørene ble tilbudt, og målet er at programmet skal løfte leverandørene opp på Toyota-standard. For to år siden takket Hosta ja til tilbudet.

– Det er en 10-trinns rakett, hvor vi går gjennom prosessene helt fra datainnsamling, lean, kvalitet, standardiseringer og forbedringer. Toyota bidrar som konsulent, sier Christian Mosevang, administrerende direktør i Hosta Industries.

 

Krevde overveielser
Hosta har over 1 000 forskjellige varenumre som de leverer til det japanske konsernet. Noen emner produseres i store volumer, andre enkeltvis.

Det var ikke uten nøye overveielser at Hosta gikk i partnerskap med Toyota. For Toyota kommer med innspill som tar utgangspunkt i deres hverdag, og derfor er Hosta også nødt til å tilpasse tiltakene til sin hverdag, slik at det passer alle kundene.

– Da tilbudet kom, krevde det en del overveielser å si ja. For én ting er hele tankegangen, hvordan man agerer i hverdagen. Vi skal jo agere slik overfor alle kundene våre og ikke bare Toyota, fordi vi kjører alle kundene gjennom den samme trakten, sier Christian Mosevang.

 

Gir aha-opplevelser
Underleverandøren er etter ca. to år kommet til fase 6. Her handler det om standardiseringer og forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr. Direktøren forteller at det også er en gulrot på slutten.

For partnerskapsavtalen betyr også at jo lengre man kommer i rekken av trinn, jo flere oppgaver har man mulighet for å gi tilbud på. Komponentene blir mer og mer kritiske.

– Vi får noen aha-opplevelser. Hvorfor har vi ikke tenkt på det? Det er fantastisk å jobbe med dem, for det er ikke fordi at de sier at det de gjør, er det rette. De tar også innspill som vi har, med til sin organisasjon.

Toyota stiller sine ytelser til rådighet uten betaling. Men Hosta må engasjere seg og stille med de folkene som det er behov for. Så utviklingen krever interne ressurser til å tilpasse maler og standarder.

– De ser på fabrikken vår med andre øyne, og de trykker oss på magen akkurat der hvor vi kanskje godt har visst at det kunne risikere å gjøre vondt. Vi prøver å få feilene frem i lyset. Du blir ikke halshugget hvis du gjør en feil. Man skal erkjenne feilen. Det gir en åpen dialog og dynamikk. Vi fokuserer ikke bare på feil, sier direktøren.

Christian Mosevang peker også på at fordi Hosta har vokst på medarbeidersiden, så er det en styrke å få laget standarder. – Det er der du skal kontrollere, og det er dette som er viktig. Det blir beskrevet og dokumentert – gjerne med bilder. Det gir ro i magen.

Link til den danske artikkelen:
https://www.jernindustri.dk/article/view/609436/taet_toyotaparlob_udvikler_nordjysk_underleverandor?token=rpad4ssu44sgd6v1yfisusp2hje8nhxj